VESRLO TURTO DRAUDIMAS

Turto draudimas

Šiuo draudimu galim apdrausti visą materialųjį įmonės turtą ir apdraudus turtą - papildomai verslo nutrūkimą.

  • Pastatus, statinius, patalpas
  • Prekes, produkciją, žaliavas, įrengimus
  • Technologinius įrengimus, biuro įrangą, inventorių
  • Reklamines iškabas

Verslo nutrūkimo draudimas

Įmonei apdraudus savo turtą, atsitikus nelaimei atlyginami turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo nuostoliai, tačiau tai ne visada leidžia iš kart greitai atnaujinti veiklą (naujų patalpų susiradimas, žaliavos įsigijimas ir pan.). Įmonės veikla nutrūksta ir ji negauna įprastų pajamų. Tačiau įsipareigojimai nedingsta - ir toliau turite mokėti darbo užmokęstį darbuotojams, nuomą, galbūt banko palūkanas ir pan. Apsidraudus verslo nutrūkimo draudimu po nelaimės Jūsų įmonei atlyginamos šios papildomos išlaidos: laikinų patalpų nuomos., persikraustymo ir pervežimo, įregimų perinstaliavimo, darbuotojų viršvalandžių, apšvietimo, apšildymo, papildomai samdomo personalo ir t.t.

Verslo nutrūkimo draudime draudžiamieji įvykiai yra tie patys kaip ir turto draudimo sutartyje.