ASMENS IR ŠEIMOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Asmens ir šeimos civilinės atsakomybės draudimas
Asmens ir šeimos civilinės atsakomybės draudimas

Draudikas atlygina apdraustojo ar jo šeimos narių netyčia kitam asmeniui, jo turtui ar sveikatai, padarytą turtinę žalą.

Ši draudimo rūšis reikalinga, kad išvengtumėte netikėtų išlaidų, kurias patirtumėte, jei kaimynams, praeiviams ir kitiems tretiesiems asmenims tektų atlyginti nuostolius, padarytus dėl netyčinių Jūsų ar šeimos narių veiksmų. Pvz., parduotuvėje ką nors sudaužėte ar sugadinote. Važiuodami dviračiu ar paspirtuku kliudėte žmogų ar automobilį. Galima pasirinkti šio produkto apsaugos ribas ir draudimo sumą.