VERSLO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Apdraudžiama civilinė atsakomybė jei dėl Jūsų veiklos (prekybos, gamybos, paslaugų ar produkto) tretieji asmenys patirtų turtinę ar neturtinę žalą.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas užtikrina, kad jūsų verslas būtų apsaugotas nuo neprognozuojamų išlaidų susijusių su žala trečiajam asmeniui dėl profesinės klaidos.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Apdraudžiama darbdavio atsakomybė jei darbuotojas susižeidė ar mirė darbe arba pakeliui iš/į darbą. Atlyginama neturtinė žala, būtinos gydymo išlaidos, negautos pajamos kurių neatlygina Sodra ir pan.

Taip pat draudimas atstovauja klientą teisme, nustatant darbdavio civilinę atsakomybę.

Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas

CMR draudimo sutartimi apdraudžiame vežėjo atsakomybę pervežant krovinius tarptautiniais arba maršrutais Lietuvoje.

Atlyginama už: krovinio gelbėjimą, sunaikinimą, teismines išlaidas, žalą padarytą kroviniu.

Krovinių draudimas

Atlyginami nuostoliai, jei krovinys apgadinamas, sunaikinama ar pavagiamas.

Laidavimo draudimas

Šis draudimas užtikrins, kad apdraustajam dėl įvairių priežasčių neįvykdžius sutartinių prievolių (ar jas įvykdžius netinkamai), užsakovui bus atlyginti tiesioginiai nuostoliai.

Darbuotojų draudimas

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų suteikia paramą tada, kai dėl nelaimingo atsitikimo padaroma žala darbuotojo sveikatai, netenkama darbingumo arba nelaimingas atsitikimas tampa mirties priežastimi.

Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Nuo 2017 metų šis draudimas yra privalomas jeigu statote, griaunate, rekonstruojate ar kapitališkai remontuojate. Pareiga apdrausti statybos darbus ir civilinę atsakomybę tenka tiek įmonėms (statytojams ar rangovams), tiek privatiems asmenims.

Šį privalomąjį statybų draudimą sudaro statybos darbų draudimas ir civilinės atsakomybės draudimas.