Kelionių draudimas
Kelionių draudimas

Norint, kad kelionėse nuotaikos nedrumstų įvairūs nesklandumai, jų sukeltą žalą galima sumažinti apsidraudus kelionės draudimu. Tai draudimas nuo ūmios ligos, nelaimingo atsitikimo ar atvejų, kai apdraustasis padaro žalą tremtiesiems asmenims užsienyje. Draudimo bendrovė gali atlyginti nuostolius, jeigu užsienyje:

 • Prireiks būtinosios medicinos pagalbos susižeidus, susirgus arba apsinuodijus;
 • Atšauksite ar atidėsite kelionę;
 • Kelionė nutrūks dėl netikėtai susiklosčiusių aplinkybių;
 • Pateksite į nelaimingą atsitikimą - išmoka mokama traumos, neįgalumo ar mirties atveju;
 • Bagažas vėluos, bus apgadintas arba iš viso dings;
 • Jūs, jūsų vaikai ar naminiai gyvūnai padarys žalą kitiems ar sugadins jų turtą.

Maksimali draudimo suma yra 100 tūkst. eurų.

Draudimo įmoka yra apskaičiuojama individualiai ir priklauso nuo:

 • Šalies, į kurią vykstate;
 • Pasirinktų draudimo apsaugos sąlygų;
 • Kelionės trukmės ir tikslo;
 • Draudimo sumos.

Kokios yra kelionės draudimo rūšys?

 • Vykstančių į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas. Atlyginamos visos gydymo išlaidos: būtinas ambulatorinis arba stacionarinis gydymas, gydytojo paskirti vaistai, būtinas pervežimas iki artimiausios ligoninės, būtinas ir neatidėliotinas parvežimas į Lietuvą tolimesniam gydymui, taip pat laidojimo išlaidos užsienyje, mirusiojo palaikų būtinos parvežimo išlaidos.
 • Vykstančių į užsienį draudimą nuo nelaimingų atsitikimų draudimas. Apdraudžiamos mirties, neįgalumo, laikino neįgalumo traumų bei kaulų lūžių rizikos. Mirties atveju apdraustojo teisėtiems paveldėtojams išmokama vienkartinė, mirties rizikai pasirinkta draudimo suma. Neįgalumo atveju išmokos dydis priklauso nuo neįgalumo lygio ir pasirinktos draudimo sumos. Draudimo išmokos dydis traumų ir kaulų lūžių atveju mokamos už patirtą traumą (pavyzdžiui, dėl kaulų išnirimų, minkštųjų audinių plyšimų, nudegimų, nušalimų, galvos smegenų sukrėtimų ir kt.) nuo draudimo sutartyje numatytos draudimo sumos.
 • Bagažo draudimas. Apdraudžiami asmeninio pobūdžio daiktai, skirti kelionei. Draudimo išmoka mokama už dingusį atiduotą saugoti bagažą. Jeigu bagažas vėluoja daugiau nei 6 valandas, apmokamas priverstinis būtinųjų pirkinių įsigijimas. Atlyginami ir nuostoliai, jeigu bagažas dingsta ar yra apgadinamas dėl transporto priemonės avarijos ar nelaimingo atsitikimo, kurį patiria apdraustasis, arba dėl gaisro ir kitų gamtinių jėgų poveikio.
 • Asmens civilinės atsakomybės draudimas kelionės metu. Jeigu slidinėdami sukelsite traumą kitam žmogui arba važiuodamas dviračiu apgadinsite stovintį automobilį, Jums pareikštas reikalavimas atlyginti žalą gali būti atlygintas draudimo bendrovės. Teismo procese draudžiamojo įvykio atveju draudikas atstovauja apdraustąjį. 
 • Kelionės finansinių nuostolių draudimas. Jeigu Jūs atšauksite kelionės užsakymą arba būsite priverstas staiga nutraukti kelionę dėl savo arba vieno iš kartu keliaujančių asmenų staigios ligos ar mirtiesir būsite apdraudęs šią riziką, tokiais atvejais bendrovė Jums atlygins kelionės atšaukimo išlaidas ir papildomas grįžimo išlaidas nutraukus kelionę. Draudiminiai įvykiai yra apdraustojo arba jo artimųjų žūtis, sunkūs sužalojimai, netikėtos sunkios ligos, apdraustojo ar jo sutuoktinio(-ės) gyvenamajam būstui padaryta žala. Nuostoliai, pavėlavus išvykti į kelionę arba jungiamąjį reisą atlyginami, jeigu pavėlavote atsitikus eismo įvykiui, pavėlavus viešajam transportui ar esant trečiųjų asmenų nusikalstamai veiklai.
Kelionių draudimas
Kelionių draudimas

Ką daryti atsitikus draudžiamajam įvykiui?

Užsienyje nutikus nelaimei, kreipkitės į artimiausią oficialią gydymo įstaigą ar gydytoją. Jeigu dėl susirgimo Jums reikalingas stacionarinis gydymas, apie tai pats arba padedant gydytojui turite informuoti draudimo bendrovės žalų reguliavimo skyrių (darbo dienomis) arba žalų asistavimo partnerį telefonais ir adresais nurodytais draudimo liudijime ir atmintinėje apdraustajam.

Žalų asistavimo partneris užsienyje visą parą klientams padeda pasirinkti tinkamą ligoninę ar gydytoją, garantuoja medicininių paslaugų apmokėjimą patekus į ligoninę ir organizuoja būtiną ligonio pervežimą į Lietuvą tolesniam gydymui.

Kelionių draudimas
Kelionių draudimas

Svarbu: Grįžę iš kelionės galite atgauti pinigus ir tada, jeigu Jums tektų gydytis ambulatoriškai bei pirkti gydytojo išrašytus vaistus ir jei tokias gydymo išlaidas galite apmokėti patys.Tam jums reikia pristatyti draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus - sąskaitų originalus bei kvitus. Reikalaukite, kad dokumentuose gydytojas nurodytų diagnozę, gydymo datą ir atliktas paslaugas.