ASMENS DRAUDIMAS

Sveikatos draudimas
Sveikatos draudimas

Asmens draudimas suteikia draudimo apsaugą jums ir jūsų šeimos nariams, kai dėl nelaimingo atsitikimo padaroma žala apdraustojo sveikatai, netenkama darbingumo arba nelaimingas atsitikimas tampa mirties priežastimi.

Pagrindinės nelaimingų atsitikimų draudimo draudžiamos rizikos yra šios:

Traumos - patyrus smulkią ar vidutinę traumą, priklausomai nuo susižalojimo sunkumo, išmokamas tam tikras traumų draudimo sumos procentas;

Neįgalumas - išmokama piniginė kompensacija, kuri priklauso nuo nelaimingo atsitikimo pasekoje netekto bendrojo darbingumo lygio;

Mirtis - apdraustojo mirties dėl draudiminio įvykio atveju išmokama visa draudimo suma.

Taip pat apdraudžiama ir nuo papildomų rizikų - kaulų lūžių, traumų, kurios gali sukelti laikiną neįgalumą, susirgimų erkiniu encefalitu, stablige, pasiutlige, nudegimų, nušalimų ar žaibo smūgių.

Draudimo išmokos dydis priklauso nuo pasirinktos draudimo sumos ir draudimo taisyklėse numatyto atlyginamo procento konkrečiai traumai. Žemiau pateikiame preliminarų draudimo pasiūlymą asmeniui, kuris nedirba fizinio darbo, neužsiima jokia sporto bei pavojinga veikla.

Sveikatos draudimo išmokos
Sveikatos draudimo išmokos