VERSLO TRANSPORTO DRAUDIMAS

Transproto priemonių savininkų ir valdytojų privalomas civilinės atsakomybės draudimas

Privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu konkurencingomis sąlygomis padėsime apdrausti Jūsų ir Jūsų darbuotojų, vairuojančių įmonei priklausančias transporto priemones, civilinę atsakomybę, suteikiant įmonei visapusę apsaugą:

  • Iki 1 000 000 Eur apsaugą dėl trečiųjų asmenų turtui padarytos žalos (transporto priemonės sugadinimas, gamtos užteršimas, kelio ženklų, pastatų sugadinimas avarijos metu, želdinių sunaikinimas).
  • Iki 5 000 000 Eur apsaugą dėl asmeniui padarytos žalos (sveikatos grąžinimo išlaidos, laidojimo išlaidos, negautos pajamos, profesijos keitimas dėl avarijoje patirtų sužeidimų, maitintojo netekimas, vieno įvykio neturtinės žalos atlyginimas iki 5 000 Eur).

Savanoriškas transporto priemonių draudimas KASKO

Transporto priemonių draudimas KASKO yra Jūsų įmonės transporto priemonių draudimo apsauga nuo avarijos, vagystės ir kitų staiga ir netikėtai atsitikusių įvykių padarytų nuostolių. Draudžiantis KASKO draudimu yra užtikrinamas įmonės finansinis stabilumas ir bendrovė ir/ar jos akcininkai gali būti ramūs, kad atsitikus įvykius, visi dėl žalos patirti nuostoliai bus padengti.

Įmonėms, valdančioms daugiau negu 10 transporto priemonių, sudarome automobilių parko draudimo sutartis, užtikrindami paprastesnį administravimo procesą, mažesnę draudimo įmoką ir palankesnes draudimo sąlygas. Konkurencingus pasiūlymus teikiame ir pavieniams draudimo polisams.

Mobilių mašinų ir įrengimų draudimas

Tai specializuota draudimo rūšis skirta drausti specialios paskirties mašinas bei mechanizmus, žemės ūkio padargus, statybinius kranus, krautuvus, traktorius keltuvus ir pan. Atlyginami nuostoliai, kuriuos gali sukelti įvairūs neplanuoti atsitikimai, tokie kaip žemės technikos apsiverimas ar susidūrimas, autoavarija ar gaisras, savaiminis užsidegimas, stiklo dūžis, gamtinių jėgų poveikis, trečiųjų asmenų neteisėti veiksmai.