KĄ DARYTI ATSITIKUS EISMO ĮVYKIUIKą daryti atsitikus įvykiui?

 • Imkitės visų įmanomų priemonių pasekmėms sumažinti: jei reikia, suteikite pirmąją medicininę pagalbą, užtikrinkite, kad neišplistų gaisras ir kt.
 • Nedelsdami praneškite kompetentingai tarnybai pvz., apie eismo įvykį ar vagystę - policijai, kilus gaisrui - priešgaisrinei saugos tarnybai ir kt.
 • Įvykus eismo įvykiui galite nekviesdami policijos pareigūnų tęsti kelionę, savarankiškai užpildę eismo įvykio deklaraciją. 

Pagal šiuo metu galiojančių Kelių eismo taisyklių nuostatas policiją privalote kviesti tik tuomet, jei:

 1. eismo įvykio metu žuvo arba buvo sužaloti žmonės;
 2. eismo įvykyje dalyvavo daugiau nei dvi transporto priemonės ir nėra aiškus įvykio kaltininkas.
 3.  įvykio vietoje nėra asmens, kurio turtui padaryta žala (pvz.: stulpas, šviesoforas, tvora ar kita);
 4. bent vienas iš įvykio dalyvių yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
 5. nesutariate dėl eismo įvykio aplinkybių, kaltės
 • Per 3 darbo dienas informuokite Jus aptarnavusį brokerį ir užregistruosime įvykį. Pranešti apie įvykį galite ir tiesiogiai draudimo kompaniją.

Prisiminkite! Jūs galite pasinaudoti techninės pagalbos paslauga, jeigu turite KASKO draudimą, ar pagalbos kelyje draudimą, prie privalomojo draudimo.

Ką daryti susidūrus su gyvūnu kelyje?

 • Informuokite policiją apie įvykį.
 • Pasirūpinkite eismo įvykio vietos sutvarkymu, apsaugant kitus vairuotojus nuo galimos žalos - pašalinkite kliūtis nuo kelio, apžiūrėkite automobilio sugadinimus. 
 • Įvertinkite ar saugu tęsti kelionę (ar nėra skysčių nuotėkio, nepažeisti žibintai ir pan.), jei reikia - pasirūpinti automobilio transportavimu. 
 • Jeigu turite galiojantį KASKO draudimą - per 3 darbo dienas informuokite Jus aptarnavusį brokerį ir užregistruosime įvykį. Pranešti apie įvykį galite ir tiesiogiai draudimo kompaniją.

Kaip taisyklingai užpildyti Eismo įvykio deklaraciją?

Deklaracijų blankus gausite bet kurioje mūsų atstovybėje.

Eismo deklaracijos pavyzdys

Ką daryti su užpildyta deklaracija?

Jeigu užpildote deklaraciją pats, vieną deklaracijos kopiją pasilikite sau, o kitą atiduokite kitam eismo įvykio dalyviui. Jei esate eismo įvykio kaltininkas, per 3 dienas turite pateikti ją mums. Jei esate nukentėjusysis eismo įvykio metu, turite kreiptis į mus arba į draudimo įmonę, kurioje apdraustas įvykio kaltininkas.

Dažnos klaidos pildant deklaraciją:

 • nukentėjęs pasirašo dviejose vietose (14 ir 15 laukeliuose), nors turi pasirašyt tik 15 laukelyje;
 • eismo įvykio dalyviai visai nepasirašo deklaracijos;
 • neužpildoma įvykio aplinkybių skiltis (12 laukelis);
 • užpildžius 12 skilties 1 arba 2 langelius, būtinai reikia išbraukti nereikalingą aplinkybę (pvz.*stovint / sustabdžius);
 • abu dalyviai nenurodo savo elektroninio pašto, kartais net ir telefono - tai ypač svarbi informacija norint operatyviai susisiekti dėl išmokos mokėjimo;
 • vienas eismo įvykio dalyvis pasiima abi deklaracijos kopijas.

Ką daryti, jei neturiu eismo įvykio deklaracijos blanko?

 • Tai įmanoma padaryti nemokamoje programėlėje galima užfiksuoti eismo įvykio aplinkybes bei informaciją apie ją. Šią programėlę galima atsisiųsti adresu https://www.draudimoivykiai.lt arba mobiliųjų įrenginių "Play" parduotuvėse (Androind) ar "App Store" (Apple iOS) (kolkas yra tik EN versija)
 • Eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodomi eismo įvykio dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija, o eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais. Pildoma tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra eismo įvykio dalyvių.

Svarbu! Eismo įvykio kaltininkas turi savo parašu patvirtinti, kad pripažįsta kaltę

.