Specialus pasiūlymas – Apdrausk savo atsakomybę valdant mobilias mašinas!

09/10/2021

Kiekvienas asmuo yra atsakingas už kitam asmeniui padarytą žalą. Juk vairuodami automobilį puikiai žinome, kad privalome turėti Transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimą.

O kokį draudimą reikia turėti valdant traktorių ar kombainą laukuose? Arba darbuojantis šakų smulkintuvu kieme, jeigu netyčia padarytumėte žalos kitam asmeniui? Siūlome pasirūpinti civilinės atsakomybės draudimu ir išvengti netikėtų nuostolių.

Draudžiant mobilias mašinas Mobilios technikos draudimu, ERGO siūlo kartu apsidrausti ir savo civilinę atsakomybę dėl mobilių mašinų valdymo, įskaitant pakrovimą ir (ar) iškrovimą. Išskyrus atvejus, kai žala padaroma dėl eismo įvykio.

Kas apdraudžiama?

Jūsų civilinė atsakomybė dėl draudimo sutartyje nurodytų mobilių mašinų valdymo:

 • žemės ūkio technikos;
 • krovos ir kėlimo technikos;
 • statybinių mašinų ar įrengimų;
 • miško technikos.

Pasiūlymas galioja viena draudimo sutartimi draudžiant ne daugiau kaip 5 mobilias mašinas.

Kas gali nutikti?

 • Kuliant javus nuo kibirkšties į akmenį užsidega Jūsų laukai, gaisras persimeta ir į kaimyno laukus, sudega kaimyno pasėliai.
 • Iš savivartės priekabos išverčiant parsivežtas malkas, apgadinama kaimyno tvora.
 • Su padargais ar puspriekabe kliudomas nepastebėtai į kiemą atėjęs žmogus (pvz., paštininkas).
 • Su savaeige technika tvarkant savo kiemo teritoriją, buvo kliudytas ir apgadintas gatvėje stovintis tretiesiems asmenims priklausantis automobilis.

Draudimo laikotarpis: 12 mėnesių.

Galiojimo teritorija: Lietuva.

Draudimo suma, išskaita ir įmoka:

 • draudimo suma - 20 000 EUR;
 • draudimo suma taikoma vienam įvykiui ir bendrai per visą sutarties laikotarpį;
 • išskaita (Jūsų dalyvavimas atlyginant nuostolius) - 150 EUR;
 • draudimo įmoka - 20 EUR sutarčiai.

Kokie nuostoliai atlyginami?

Atlyginami šie nuostoliai dėl žalos, padarytos tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui:

 • asmens gydymo, reabilitacijos, laidojimo išlaidos;
 • asmens negautos pajamos dėl jo sužalojimo;
 • artimųjų patirtos laidojimo išlaidos ir negautos pajamos dėl gyvybės atėmimo;
 • turto atkūrimo išlaidos į buvusią padėtį;
 • nukentėjusio asmens negautos pajamos dėl negalėjimo naudotis turtu, kai žala padaryta turtui;
 • žala, padaryta turtui ir (ar) asmens sveikatai dėl aplinkos užteršimo.

Kokia atsakomybė neapdraudžiama ir kokie nuostoliai nėra atlyginami?

 • kai žala padaroma dėl eismo įvykio;
 • kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, apsvaigus nuo alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų;
 • dėl žalos pakraunamam ir (ar) iškraunamam kroviniui, keliams bei žemės paviršiui, kuriais šios mobilios mašinos juda;
 • dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo patiriamų nuostolių, baudų;
 • draudimo apsauga bet kuriuo atveju negalioja, jei draudėjas nėra praėjęs specialių mokymų ir (ar) neturi teisės valdyti savaeigę mašiną.

Pasiūlymo laikotarpis2021.08.17 - 2021.10.17 (imtinai).